Πυροσβεστήρες

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 1 Kg


  Πυροσβεστήρας 1 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, με κλείστρο μινιόν και μεταλλικό μανόμετρο....

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 2 Kg


  Πυροσβεστήρας 2 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, με κλείστρο μινιόν και μεταλλικό μανόμετρο....

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 3 Kg


  Πυροσβεστήρας 3 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, με μεσαίο κλείστρο και μεταλλικό μανόμετρο....

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 6 Kg


  Πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, κλείστρο πιστοποιημένο κατά CE από TUV,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 12 Kg


  Πυροσβεστήρας 12 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, κλείστρο πιστοποιημένο κατά CE από TUV,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 1 Lt


  Πυροσβεστήρας 1 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 2 Lt


  Πυροσβεστήρας 2 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 3 Lt


  Πυροσβεστήρας 3 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 6 Lt


  Πυροσβεστήρας 6 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο, κόκκινο, με εσωτερική πλαστική επικάλυψη,...

  Περισσότερα