Συστήματα Κατάσβεσης

 • Προϊόντα Πυρπαν

  ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ


  Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος, βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση ενεργειακών υλικών, τα οποία μέσω της...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Σύστημα πυρόσβεσης ξηράς κόνεως με παράλληλη ανίχνευση φωτιάς


  Το σύστημα κατάσβεσης, ¨ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ¨, είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του, σε χώρους...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Μόνιμο σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως


  Το σύστημα κατάσβεσης, ¨ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ¨, είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του, σε χώρους...

  Περισσότερα