Πυρανίχνευση

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Αυτόνομος ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων.


  Αυτόνομος ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων, ο οποίος ενεργοποιείται, ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση διαρροής...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Αυτόματος τηλεφωνητής πυρανίχνευσης.


  Αυτόματος τηλεφωνητής πυρανίχνευσης, είναι μία συσκευή που μεταδίδει τηλεφωνικά τα αποθηκευμένα σ` αυτήν μηνύματα όταν...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Ανιχνευτής ορατού καπνού.


  Ανιχνευτής ορατού καπνού, ο οποίος ενεργοποιείται, ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποτελείτε...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός.


  Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, ο οποίος ενεργοποιείται, ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση απότομης αλλαγής θερμοκρασίας...

  Περισσότερα