Αφρού ΑFFF (6%)

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 1 Lt


  Πυροσβεστήρας 1 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 2 Lt


  Πυροσβεστήρας 2 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 3 Lt


  Πυροσβεστήρας 3 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 6 Lt


  Πυροσβεστήρας 6 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο, κόκκινο, με εσωτερική πλαστική επικάλυψη,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 9 Lt


  Πυροσβεστήρας 9 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο, κόκκινο, με εσωτερική πλαστική επικάλυψη,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 12 Lt


  Πυροσβεστήρας 12 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο, κόκκινο, με εσωτερική πλαστική επικάλυψη,...

  Περισσότερα