Διοξειδίου του Ανθρακα CO2

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 2Kg


  Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας 5Kg


  Πυροσβεστήρας 5Kg CO2 με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ερυθρού χρώματος με γκρι...

  Περισσότερα