Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Οροφής

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας οροφής 3 Kg ΑΒC 40%


  Πυροσβεστήρας οροφής 3 Kg ΑΒC 40%, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας οροφής 6 Kg ΑΒC 40%


  Πυροσβεστήρας οροφής 6 Kg ΑΒC 40%, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg ΑΒC 40%


  Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg ΑΒC 40%, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC...

  Περισσότερα