Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, με καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο (λαιμός...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, με καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο (λαιμός...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Lt αφρού AFFF (6%)


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη (λαιμός...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας τροχήλατος 50 Lt αφρού AFFF (6%)


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 50 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη (λαιμός...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 2 X 5Κg CO2


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 10Κg CO2 με δύο φιάλες 5 kgr, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό, πιστοποιημένος...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 10Κg CO2


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 10Κg CO2 με μία φιάλη, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό, πιστοποιημένος κατά 99/36/EC...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 30Κg CO2


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 30Κg CO2 με μία φιάλη, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό, πιστοποιημένος κατά 99/36/EC...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 45Κg CO2


  Τροχήλατος πυροσβεστήρας 30Κg CO2 με μία φιάλη, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό, πιστοποιημένος κατά 99/36/EC...

  Περισσότερα