Τοπικής Εφαρμογής

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%


  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%, μεταλλικό ερυθρό δοχείο, μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%


  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης ABC 40%, μεταλλικό ερυθρό δοχείο, μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού,...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας για βενζινάδικα, ξηράς σκόνης ABC 40%


  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής για βενζινάδικα, ξηράς σκόνης ABC 40%, με δοχείο TP40bar, WP25bar, αυτόματο κλείστρο...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής F Class Solution – Wet Chemical


  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής Wet Chemical, με μεταλλικό ερυθρό δοχείο, εσωτερική πλαστική επικάλυψη, αυτόματο κλείστρο με...

  Περισσότερα

 • Προϊόντα Πυρπαν

  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής F Class Solution – Wet Chemical


  Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής Wet Chemical, με μεταλλικό ερυθρό δοχείο, εσωτερική πλαστική επικάλυψη, μεταλλικό ερυθρό δοχείο,...

  Περισσότερα