Ιστορική Αναδρομή

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΠΥΡ ΠΑΝ, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1984, ως επιχείρηση πώλησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων και από την πρώτη κιόλας χρονιά, έθεσε ως προτεραιότητα της, την ποιοτική πώληση προϊόντων και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών στους πελάτες της, ακόμα και μετά την πώληση. Δεσμεύσεις, που ακολουθεί μέχρι σήμερα και την κατατάσσουν, στους αξιόπιστους επαγγελματίες του χώρου των πυροσβεστικών ειδών και υπηρεσιών.

Το 1990, επεκτείνει τη δραστηριότητα της, εμπλουτίζοντας το επαγγελματικό της χαρτοφυλάκιο και με άλλα πυροσβεστικά προϊόντα, ενώ επεκτείνεται, πέρα από την Αττική και στην Πελοπόννησο, δημιουργώντας δίκτυο αντιπροσώπων σε όλους τους νομούς.

Το 1994, ξεκινά την εμπορία και εγκατάσταση ειδών πυρανίχνευσης, ενώ την επόμενη χρονιά (1995), δημιουργεί και κατάστημα λιανικής πώλησης.

  Από το 1997, παράλληλα με τις εμπορικές της δραστηριότητες, αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα πυρόσβεσης, όπως εγκατάσταση και λειτουργία πυροσβεστικών συγκροτημάτων, καταιονισμού ύδατος με spriglers και πυροσβεστικών φωλεών.

Το 2001, εγκαθίσταται πλέον σε ιδιόκτητη εγκατάσταση, στην περιοχή του Ασπροπύργου, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες, τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και της αυξανόμενης αγοράς, στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Το 2006 ιδρύει κατάστημα στην περιοχή του Περιστερίου, με κύριο στόχο, πέρα από την προώθηση των προϊόντων και των εγκαταστάσεων που εξειδικεύεται, στις υπηρεσίες έκδοσης αδειών επιχειρήσεων και πιστοποιητικών πυρασφάλειας.

Σήμερα η ΠΥΡ ΠΑΝ, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα ικανών , έμπειρων και αποτελεσματικών συνεργατών, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πελάτες, με προϊόντα και υπηρεσίες, σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.