Στόχοι

drawing business growth

Πρωταρχικός στόχος μας στην ΠΥΡ ΠΑΝ, είναι η διάθεση πυροσβεστικών ειδών υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Θέλουμε να στεκόμαστε υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά, δίπλα στους πελάτες μας, διατηρώντας και ενισχύοντας συνεχώς, τα χαρακτηριστικά αυτά, που αποτελούν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Μέλημά μας, είναι ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον, στην άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα προστασίας, η εφαρμογή διαδικασιών για ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και ενέργειες που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, αποτελεί εγγύηση, για μια σταθερά ανοδική πορεία στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες και παράλληλα αμετακίνητη θέση, στις παραπάνω δεσμεύσεις μας, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ISO 9001:2008, που διαθέτουμε.