Εταιρικό Προφίλ

39

Η εταιρεία μας, διαθέτει τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία, 30 και πλέον ετών, στο χώρο των πυροσβεστικών ειδών, με περισσότερους από 5.000 πελάτες και με πάνω από 700 ολοκληρωμένα έργα.

Η ΠΥΡ ΠΑΝ, παρέχει προϊόντα, επαγγελματικές υπηρεσίες και λύσεις, σε ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

    • Πώληση πυροσβεστικών ειδών.
    • Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων.
    • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης.
    • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης.
    • Υπηρεσίες έκδοσης αδειών επιχειρήσεων – πιστοποιητικών πυρασφάλειας.

Στόχος μας, είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και υπηρεσιών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στη δημιουργία πρόσθετης αξίας, στις δραστηριότητες των πελατών μας.