Ανιχνευτής φλόγας.

Ανιχνευτής φλόγας, ο οποίος ενεργοποιείται, ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποτελείτε από δύο μέρη, μία πλαστική βάση που τοποθετείται στην οροφή και το κυρίως σώμα του ανιχνευτή, που κουμπώνει στην πλαστική βάση με μία απλή περιστροφή προς τα δεξιά.
Ο ανιχνευτής διαθέτει ενδεικτικό led, που ανάβει συνεχώς σε περίπτωση ανίχνευσης φλόγας, μέχρι να δοθεί εντολή ακύρωσης από τον πίνακα, ενώ παράλληλα αναβοσβήνει. κάθε 4 sec, σαν ένδειξη καλής λειτουργίας.
Με το που λαμβάνει φλόγα, δίνει εντολή στον πίνακα πυρανίχνευσης, που είναι συνδεδεμένος, για την αντίστοιχη λειτουργία, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί από το σύστημα (απλή ειδοποίηση, κατάσβεση). Μπορεί να καλύψει χώρο, έως 50 τ.μ. και απόσταση, μεταξύ δύο ανιχνευτών, όχι μεγαλύτερη από 15 μέτρα.