Αυτόματος τηλεφωνητής πυρανίχνευσης.

Αυτόματος τηλεφωνητής πυρανίχνευσης, είναι μία συσκευή που μεταδίδει τηλεφωνικά τα αποθηκευμένα σ` αυτήν μηνύματα όταν πάρει το κατάλληλο σήμα ελέγχου, από τον πίνακα πυρανίχνευσης
Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένας εύχρηστος πίνακας ελέγχου με 4 μπουτόν και μία οθόνη απεικόνισης ψηφίων (Display). Έχει μνήμη για δέκα τηλεφωνικά νούμερα είκοσι ψηφίων το καθένα και ασφαλίζει με τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
Διαθέτει κύκλωμα με μικρόφωνο για εγγραφή μηνυμάτων από τον χρήστη, ενώ στη συσκευασία εμπεριέχονται ακουστικά για την ακρόαση των μηνυμάτων.
Όλα τα τηλεφωνικά νούμερα, οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα γράφονται στη μνήμη και δε σβήνουν σε περίπτωση διακοπής της τάσης, ενώ μπορούν να αντικατασταθούν με νέα από τον ίδιο τον χρήστη, όσες φορές χρειαστεί.
Χρησιμοποιείται για άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, της πυροσβεστική, των ιδιοκτητών κ.τ.λ. σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μόλις ενεργοποιηθεί ο πίνακας πυρανίχνευσης, ο τηλεφωνητής καλεί τους αριθμούς τηλεφώνου που έχει στη μνήμη του (με σειρά προτεραιότητας από τη θέση 0 έως τη θέση 9 όπως έχει οριστεί από τον χρήστη) παραλείποντας τις κενές θέσεις μνήμης, αν υπάρχουν.