ΖΕΥΣ

Το σύστημα κατάσβεσης, με την εμπορική ονομασία ¨ΖΕΥΣ¨, είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του σε χώρους εστίασης, επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, όπου χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών (μαγειρικά λίπη-έλαια), τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα προς ανάφλεξη. Λειτουργεί με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή υγραερίου-προπανίου.

Το κατασβεστικό υλικό που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, είναι το F-Class Solution/Wet Chemical και έχει εγκριθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Πρ.56404Φ.701.6, 9/11/2009), για την καταστολή πυρκαγιών κατηγορίας F και A (καιόμενα μαγειρικά λίπη- έλαια και στερεά καύσιμα).

Το σύστημα διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.

Η ανίχνευση της πυρκαγιάς πραγματοποιείται με τη χρήση ενός πιστοποιημένου (UL/FM) καλωδίου γραμμικής ανίχνευσης θερμοκρασίας (θερμοκρασίες ενεργοποίησης 138oC, 180oC, 250oC), που δε βρίσκεται υπό πίεση, ενώ η εγκατάσταση του κρίνεται ιδιαίτερα ασφαλής-άμεση, διότι ανιχνεύει πιθανή εστία πυρκαγιάς καθ’ όλη την επιφάνεια της υπό προστασίας κουζίνας, της χοάνης και στους αεραγωγούς απαγωγής καυσαερίων.

Τοποθετείτε πίνακας πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, ο οποίος ελέγχει την αυτόματη λειτουργία του συστήματος και χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα μεταλλικά δεματικά και κλέμες πορσελάνης, στο υδραυλικό δίκτυο διανομής κατασβεστικού υλικού.