ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΤΗΡΑΣ 6 lit με ΝΕΡΟ

Ο καταιωνηστήρας 6 lit με νερό και αποστειρωμένο διάλυμα, είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση θερμικών και χημικών εγκαυμάτων. Πρόκειται για μονόραφο δοχείο, με εσωτερική πλαστική επικάλυψη και βαλβίδα ασφαλείας. Το νερό έχει την ιδιότητα να δροσίζει και να απομακρύνει την ένταση της θερμότητας, ενώ παράλληλα ο αντισηπτικός παράγοντας συμπληρώνει με τη μικροβιοκτόνα δράση του, την πρόληψη μολύνσεων. Απευθύνεται αποκλειστικά για την άμεση ανακούφιση και δεν αποτελεί μέθοδο ίασης και περίθαλψης εγκαυμάτων.