Κλειδαριά πανικού, για μονόφυλλη και δίφυλλη πόρτα