Κομβίο (μπουτόν) πυρασφάλειας, με κλειδί Test- Reset.

Κομβίο (μπουτόν) πυρασφάλειας, με κλειδί Test- Reset.