Κομβίο (μπουτόν) πυρασφάλειας, με κλειδί Test- Reset, στεγανό.

Κομβίο (μπουτόν) πυρασφάλειας, με κλειδί Test- Reset, στεγανό.