ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το σύστημα κατάσβεσης, με την εμπορική ονομασία ¨ Μέγας Αλέξανδρος ¨, είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του σε χώρους επαγγελματικής εστίασης, όπου χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών (μαγειρικά λίπη-έλαια), τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα προς ανάφλεξη.

Στηρίζεται τεχνολογία του πνευματικού σωλήνα Firedetec της Rotarex. Η πιστοποίηση, στο σύνολο του, κατά LPCB, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της τεχνολογίας πνευματικού σωλήνα Firedetec τόσο στην ανίχνευση όσο και στην κατάσβεση μαγειρικών ελαίων σε επαγγελματικές κουζίνες, διαφοροποιώντας το από άλλες αντίστοιχες εφαρμογές του εμπορίου.