Πίνακας κατάσβεσης δύο ζωνών.

Πίνακας κατάσβεσης δύο ζωνών, με ζώνη για χειροκίνητη κατάσβεση και ακύρωση. Η έξοδος κατάσβεσης είναι ελεγχόμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πυροκροτητής και ηλεκτροβάνα . Παράλληλα υπάρχει έξοδος, για σειρήνες, για σφάλμα, για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης.