Πίνακας πυρανίχνευσης, με δύο ζώνες ανιχνευτών.

Πίνακας πυρανίχνευσης, με δύο ζώνες ανιχνευτών, μία ζώνη για κομβία, μία έξοδο για σειρήνες, μία έξοδο κατάσβεσης, με προγραμματισμένη χρονική καθυστέρηση. Κατάλληλος για τοπική κατάσβεση, όπως αυτή απαιτείται στα πρατήρια καυσίμων, δεξαμενές.