Πίνακας πυρανίχνευσης, με δύο ζώνες ανίχνευσης.

Πίνακας πυρανίχνευσης, με δύο ζώνες ανίχνευσης, μία ζώνη για ανίχνευση αερίων και μία για κατάσβεση. Κατάλληλος για τοπική κατάσβεση, όπως αυτή απαιτείται στους επαγγελματικούς χώρους.