Πίνακας πυρανίχνευσης, 10 ζωνών.

Πίνακας πυρανίχνευσης, 10 ζωνών, με χειρισμό για δύο εξόδους σειρήνων, relay alarm, , προγραμματιζόμενη έξοδο για τηλεφωνητή, έξοδο fault και ανεξάρτητο relay για τις δύο πρώτες ζώνες.