Πίνακας πυρανίχνευσης, ( 2,4,6 ζωνών )

Πίνακας πυρανίχνευσης, ( 2,4,6 ζωνών ), με χειρισμό για δύο εξόδους σειρήνων, relay alarm, , προγραμματιζόμενη έξοδο για τηλεφωνητή και ανεξάρτητο relay ανά ζώνη.