Πυροσβεστήρας ¨ΛΟΥΛΟΥΔΙ¨

Ο πυροσβεστήρας Λουλούδι, χρησιμοποιείται για κατάσβεση πυρκαγιάς αρχικού σταδίου προερχόμενης από μαγειρικά λίπη.