Πυροσβεστήρας οροφής 3 Kg ΑΒC 40%

Πυροσβεστήρας οροφής 3 Kg ΑΒC 40%, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC νίκελ με βαλβίδα πλήρωσης και μεταλλικό μανόμετρο, τα οποία είναι πάνω στο σπρίνκλερ και όχι στο δοχείο (ενιαίο συγκρότημα).

Πιστοποιημένος στο σύνολο κατά CE από ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Κατασβεστική Ικανότητα 8Α 113Β.