Πυροσβεστήρας 3 Kg

Πυροσβεστήρας 3 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, με μεσαίο κλείστρο και μεταλλικό μανόμετρο. Περιλαμβάνει μεταλλική βάση. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 και SOLAS από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Κατασβεστική Ικανότητα: 13Α, 55Β, C.