Πυροσβεστήρας 3 Lt

Πυροσβεστήρας 3 Lt αφρού AFFF Filmfoam 816 (6%), δοχείο μονόραφο με εσωτερική πλαστική επικάλυψη, με κλείστρο μινιόν, αφρογεννήτρια και μεταλλικό μανόμετρο. Περιλαμβάνει μεταλλική βάση.

Πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ3 από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Κατασβεστική Ικανότητα 8Α 34Β.