Πυροσβεστική Φωλιά μεταλλική, κόκκινη με ανέμη

Διαστάσεις, 700Χ630Χ180mm. Μάνικα 1 ¾ ¨ 20 m. Δύο set ρακόρ αλουμινίου (ουρά – βόλτα). Μεταλλικοί σφικτήρες. Ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο αλουμινίου. Βαφή RAL 3000.
(Υπάρχει δυνατότητα για τοποθέτηση μάνικας και εξαρτημάτων σε όλες τις διαστάσεις και όλες τις αντοχές )