Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, κόκκινος με τέσσερα γαντζάκια