Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, κόκκινος, δύο χώρων

Ο ένας χώρος διαθέτει δύο μεταλλικά ράφια για την τοποθέτηση των εργαλείων και ο άλλος χώρος για την τοποθέτηση του πυροσβεστήρα
Διαστάσεις, 700Χ630Χ180mm
Βαφή RAL 3000