Πόρτες Πυρασφάλειας δίφυλλες, 120 min, RAL 7035

Διαστάσεις, 1400 Χ 2050 mm, 1500 Χ 2050 mm, 1600 Χ 2050 mm, 1800 Χ 2050 mm, 2000 Χ 2050 mm, 1400 Χ 2150 mm, 1500 Χ 2150 mm, 1600 Χ 2150 mm, 1800 Χ 2150 mm, 2000 Χ 2150 mm