ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

Το σύστημα κατάσβεσης, Εργαλειομηχανών CNC, είναι μια ειδική εφαρμογή του συστήματος ανίχνευσης Firedetec.

Στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, τα μηχανήματα CNC αποτελούν κρίσιμο παράγοντα της παραγωγής και της αδιάλειπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πέρα από την συντήρηση που αποτελεί το Νο1 μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών στην βιομηχανία, η γρήγορη ανίχνευση – πυρόσβεση μικρών πυρκαγιών που ξεκινάνε από τα μηχανήματα έχει αναμφισβήτητα  τριπλή αξία.

Αρχικά  προλαμβάνει την φωτιά στο αρχικό της στάδιο σώζοντας ενδεχομένως το ίδιο το μηχάνημα με την μίνιμουμ ζημιά. Μετέπειτα, προλαμβάνει την φωτιά από την επέκταση της και στον υπόλοιπο εξοπλισμό και εύφλεκτα υλικά του τόπου εγκατάστασης σώζοντας τον χρήστη από πιο μεγάλα προβλήματα. Τέλος με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η συνέχιση της παραγωγής της παραγωγικής μονάδας στο κατά το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό (ανάλογα και την σημασία της βλάβης).  Είναι  δυνατή η χρήση σαν κατασβεστικό υλικό, είτε CO2 είτε HFC-227ea, ανάλογα την επιθυμία του τελικού χρήστη.