ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Το σύστημα κατάσβεσης, Ηλεκτρολογικών Πινάκων, είναι μια ειδική εφαρμογής της τεχνολογίας ανίχνευσης με πνευματικό σωλήνα Firedetec, για ηλεκτρικούς πίνακες.

Ως γνωστών η πλειοψηφία των πυρκαγιών ξεκινάει από υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού κυκλώματος, καθιστώντας τους ηλεκτρικούς πίνακες κρίσιμα σημεία προστασία έναντι πυρκαγιάς. Λόγω της στενότητας του χώρου, της ευελιξίας τοποθέτησης ανάμεσα στα κυκλώματα του πίνακα και της σημειακής ανίχνευσης στο χώρο, η τεχνολογία Firedetec είναι ιδανική για την γρήγορη ανίχνευση και κατ’ επέκταση κατάσβεση προτού η φωτιά επεκταθεί σε όλο τον πίνακα. Είναι δυνατή η χρήση σαν κατασβεστικό υλικό είτεCO2 ή HFC-227ea, ανάλογα την επιθυμία του τελικού χρήστη.  Πλεονεκτεί έναντι άλλων λύσεων στο ότι δεν αφήνει κατάλοιπα στον πίνακα και τα εσωτερικά κυκλώματα, καθιστώντας τα λειτουργικά ακριβώς μετά την κατάσβεση.