Τα έμπειρα τεχνικά συνεργεία που διαθέτουμε, η μακρόχρονη
πείρα μας και η συνεχής ενημέρωση στα θέματα πυρασφάλειας
εγγυώνται τη σωστή και προσεγμένη εργασία στην εγκατάσταση
των μηχανών και των δικτύων πυρόσβεσης, καθώς και στην
εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης.